No form yet! You should add some...

Rotavdrag & övriga bidrag

Bergvärme

Bergvärme är ett energieffektivt system. Det kan med fördel installeras vid utbyte av befintligt värmesystem så väl som vid nybyggnad. Lönsamheten avgörs av de specifika förutsättningarna för ditt hus.
Ett normalstort hus som förbrukar energi (uppvärmning och varmvatten) motsvarande 30 000 kWh/år, kan lyckas spara upp emot 75% med en bergvärmepump, enligt värmepumpstillverkarna . Ju större hus och förbrukning, dess då större blir självklart besparingen med bergvärme – år efter år.

(bild: energimyndigheten.se)

Luft/Vatten

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften och överför det till husets vattenburna värmesystem och kan även generera tappvarmvatten.
Byter du från uppvärmning med olja eller el till luft/vattenvärme menar försäljare och tillverkare att energibesparingen kan bli så hög som 55-60 %. Anders Odell på Energimyndigheten menar att beroende på ort och husets energiförbrukning är en besparing på omkring 50 % är mer realistiskt.

(bild: energimyndigheten.se)

Solenergi

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med p?ett helt år! Solenergin går att ta till vara p?genom solfångare och solceller. Energin kan sedan användas till att värma upp huset. El kan utvinnas via solceller.

En solvärmeanläggning kan minska behovet av köpt energi med 2 000 – 2 500 kWh/år* i typhuset där varmvattnet tidigare värmdes med enbart el. Solvärme fungerar bäst ihop med en panna och i kombination med ved eller pellets får du bra eldningsekonomi och gör samtidigt en stor insats för miljön.

(bild: energimyndigheten.se)

*Uppgift enl.Energimyndigheten

Vilken värmelösning passar oss bäst?

Man kan aldrig säga på rak arm just vilken lösning som passar er. Lönsamheten av de olika systemen som finns på marknaden idag är beroende av många faktorer. Detta innebär att det som passar grannen kanske inte passar just ert behov.
Prata med oss om vad ni har för krav s?skall vi gemensamt finna en bra ekonomisk lösning.

Rörmokare Täby
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd