No form yet! You should add some...

Rotavdrag & övriga bidrag

Rotavdrag & övriga bidrag

Lite kort om de olika bidrag som idag finns att söka.

Vänligen notera att dessa kan ändras, förlängas eller avslutas, vilket innebär att aktuell information skall sökas hos respektive myndighet.

ROT Avdrag

Något som de flesta har hört talas om men kanske inte förstår i detalj.
Avdraget innebär att man som privatperson har rätt till vissa avdrag för reparation och underhåll av befintlig bostad med 30% av arbetskostanden, max 50.000kr/person i hushållet. Dock, vad många INTE tänker på är att detta är pengar som dras från den skatt som man inte egentligen skall betala in. Detta innebär att för att få utnyttja det maximala avdraget måste varje person ha en slutgiltig skatt (minus avdrag) på minst 50.000kr. (Det räcker allts inte att ta lönespecifikationen x 12månader.)
Läs mer om ROT på skatteverkets hemsida.

Konverteringsbidrag Ersättning för direktverkande el:

Det kommer och går olika stöd och bidrag för att ersätta direktverkande el.Kontrollera gällande regler på länsstyrelsens hemsida

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. (Välj Bidrag under respektive län)

Stöd till solceller

Det finns olika typer av stöd för installation av solceller så kontrollera detta på länsstyrelsens hemsida.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Total Entrepenad

Många vill ha en helhetslösning för sitt ny eller ombygge, då det oftast underlättar när man slipper ta in flera olika entrepenörer.
Vi har nära samarbete med andra yrkesgrupper inom byggnation, så som snickare, elektriker, målare och kakelsättare m.m.

Behörighet & Certifiering

Det är viktigt att veta att företaget man har anlitat har den utbildning och behörighet som krävs för att de skall få vara verksamma i branschen.

OL Rör är SVEP Certifierad, Säker Vatten auktoriserad VVS Installatör, auktoriserad Bosch installatör samt självklart medlem i VVS Företagen.

Rörmokare Täby
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd