No form yet! You should add some...

Luft/Vatten

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften och överför det till husets vattenburna värmesystem och kan även generera tappvarmvatten.

Även kall utomhusluft innehåller värme. Även vid temperaturer ner mot -20° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning.

Byter du från uppvärmning med olja eller el till luft/vattenvärme menar försäljare och tillverkare att energibesparingen kan bli s?hög som 55-60 %. Anders Odell p?Energimyndigheten menar att beroende p?ort och husets energiförbrukning är en besparing p?omkring 50 % är mer realistiskt.

Så här fungerar en luft/vatten-värmepump

Luftvärmepumpen suger in utomhusluft. I värmepumpen finns ett köldmedium som förångas när det kommer i närheten av vätskan i slangen. Gasen samlas ihop i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt. När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset via de vattenburna elementen.

 

Fördelar

  1. Energikällan (luft) finns alltid i tillräcklig mängd och kvalitet. Även p?den minsta tomt.
  2. Oftast lägre totalkostnad än exempelvis med bergvärme eller ytjordvärmepump.
  3. Fördel med pooluppvärmning höst, vår och vintertid.

Nackdelar

  1. Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
  2. Verkningsgraden blir sämre när utetemperaturen sjunker.
  3. Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
  4. Oftast körs radiatorvatten ut ur huset till värmepumpen vilket kan vara ett problem vid låga temperaturer.
  5. Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.
  6. Det förekommer buller (ca 70dBA enl. Energimyndihetens tester) från pumpen vilket innebär att den skall placeras på ett ställe där den inte stör.

Vad innebär luftvattenvärme för mig?

 

Tid: Installation av luftvärmepumpen tar ca 2 arbetsdagar.
Förberedelser:

Generellt behövs inget tillstånd, men hör alltid med din kommun.Det kan finnas gränsvärden för bullernivåer bl.a. Läs mer under Info & Tillstånd.
Prata gärna med grannar. Då aggregatet måste placeras någonstans kanske detta kan göras med hänsyn till deras önskemål.

Buller: Själva installationen är en enkel och smärtfri process. Uppborrning av aggregat mot husvägg räknas som det mest störande momentet.

 

Efter installation: Inga större moment krävs efter installation.
Rörmokare Täby
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd