No form yet! You should add some...

Direktverkande el

Bor ni i ett hus med direktverkande el kanske ni drar er för att byta värmesystem p.g.a. de höga initialkostnaderna. Ett hus med direktverkande el har inte så många möjligheter att effektivisera värmekostanderna utan att byta värmesystem, vilket kan kännas både kostsamt och jobbigt.

Då elpriserna förväntas fortsätta stiga, borde man dock inte utesluta möjligheterna utan att undersöka vilka alternativ som finns.
Konverteringsbidrag går att söka från Länsstyrelsen. Läs mer under Rotavdrag & Bidrag.

Konvertering till vattenburen värme

De flesta energibesparande värmesystem kräver att bostaden har vattenburenvärme, vilket är en förutsättning för både Bergvärme, luft-vattenpump och solvärme. En värmepanna installeras någonstans i huset (tvättstuga eller våtutrymme). Har man radiatorer sedan tidigare byts dessa ut mot vattenburna och rör dras mellan den nya pannan och radiatorerna. Man kan även passa på att installera vattenburna värmegolv som ger en extra lyx då man slipper både radiatorer och kalla golv.

Val av värmesystem

Valet av det mest effektiva värmesystem för er bostad hjälper vi er att räkna ut. Lite beroende på bostadens yta, förbrukning o.s.v. Många väljer bergvärme i dagsläget men även luft-vattenvärmepump har blivit ett populärt alternativ för småhusägare. Läs mer om de olika värmesystemen vi kan hjälpa till med under värmesystem.

Val av värmepump

Sedan är det dags att välja värmepump.
Det är olika typer av pumpar beroende av vilket värmesystem man väljer, så först och främst gäller det att få en pump som gäller för rätt uppvärmning.
Har man ont om utrymme vill man säkert ha en värmepump med integrerad varmvattensberedare, medan ett större hushåll kanske behöver en större varmvattenberedare och väljer på så sätt en separat pump. Har man en gammal varmvattenberedare kanske man passar på att byta ut den samtidigt. Läs mer om de olika värmepumpar vi kan hjälpa till med under värmepumpar.

Radiatorer & Värmegolv.

Antalet av vattenburna radiatorer,dimensioner på dessa samt vilken effekt de skall ha, är beroende av husets totala värmebehov. En generell regel är att en radiator placeras under varje fönster för att undvika kalldrag, imma och för att få en jämn innetemperatur.
Vid installation av golvvärme, kopplas golvvärmerören till en s.k. shunt. Shunten blandar det varma vattnet från värmekällan med det vatten som cirkulerar i golvvärmesystemet så man får rätt temperatur. Läs mer om våra övriga rörarbeten.

Vad innebär direktkonvertering för mig?

 

Tid: Tiden för konvertering till vattenburet värmesystem är helt beroende av ytan av bostaden. Mellan tummen och pekfingret får man räkna med ca 5-7 arbetsdagar.
Förberedelser:

Det krävs inget generellt tillstånd för konvertering, men prata med din kommun då det kan vara andra regler som gäller eller att man måste lämna in en anmälan.Läs mer under Info & Tillstånd.
Har man planer på en större renovering, kanske det är lönsamt att göra allt samtidigt, då rör, radiatorer etc kan försvåra åtkomligheten för omtapetsering/ommålning.
Frigör ytor under fönster för placering av de nya radiatorerna.

Olägenheter / buller: För konverteringen krävs det tillgång till alla rum för montering av radiatorer.
Består bostaden av olika våningar går rören mellan våningarna upp i rummen via taket/golvet mellan våningarna vilket innebär att hål görs i golv/tak/väggar.
Läs mer om de olägenheter som kan uppstå av de olika värmesystemen.
Efter konvertering:

Iordningställande av möbler samt ev. täckning av rör om detta föredras.

Rörmokare Täby
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd