No form yet! You should add some...

Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd

Bergvärme är ett energieffektivt system. Det kan med fördel installeras vid utbyte av befintligt värmesystem s?väl som vid nybyggnad. Lönsamheten avgörs av de specifika förutsättningarna för ditt hus.
Ett normalstort hus som förbrukar energi (uppvärmning och varmvatten) motsvarande 30 000 kWh/år, kan lyckas spara upp emot 75% med en bergvärmepump, enligt värmepumpsfabrikanterna . Ju större hus och förbrukning, dess d?större blir självklart besparingen med bergvärme – år efter år.

Även om du idag värmer ditt hus med direktverkande el, kan Bergvärme vara ett lönsamt alternativ, men d?det krävs att ett vattenburet distributionssystem installeras, innebär det att installationskostnaden ökar. Dock får du oftast ett bättre inomhusklimat och ett mer flexibelt system.

Om alla enfamiljshus i Norden installerade en värmepump s?skulle den totala energiförbrukningen minska med hela 43 %. Detta visar en undersökning som gjorts av SIS Miljömärkning. Vidare skulle kväveoxidutsläppen minska med nära 30 %, kolväteutsläppen med 80 % och utsläppen av koldioxid med 36 %.

Så här fungerar bergvärme

I berggrunden finns lagrad värmeenergi som främst kommer från solen. Temperaturen på 50-200 meter djup ligger mellan 2°C till 8°C och är i stort sett konstant under året.

Hål borras i marken ner till berggrunden

För att kunna dra nytta av värmen i berget borras ett hål (energibrunn) mellan 50 och 200 meter ner i marken, beroende på husets energibehov. I det ca 15 cm breda borrhålet släpps det sen ner en dubbelvikt slang fylld med vatten och frostskyddsvätska (glykol).

Hur bergvärmepumpen fungerar

  1. Vattenblandningen i slangen pumpas upp till värmepumpen
  2. När vattnet kommer upp i värmepumpen börjar köldmediet i pumpen att koka (köldmediet har mycket låg kokpunkt)
  3. Vattenångan som bildas av kokningen leds in i kompressorn
  4. I kompressorn samlas ångan upp (trycket höjs)
  5. När temperaturen i kompressorn nått ca 50°C skickas värmen ut i huset via vattnet i elementen

En liknande process sker i ett kylskåp, fast tvärtom. Värmepumpar behöver el för att fungera. Varje kWh el som krävs ger cirka tre kWh värme.

Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd

Vad innebär bergvärme för mig?

 

Tid:

Konvertering till vattenburen värme i ett enfamiljshus tar i genomsnitt ca 3-5 arbetsdagar om inget oförutsett sker.

Förberedelser:

Tillstånd från din kommun måste sökas och godkännas. Läs mer under Info & Tillstånd.
Det är alltid bra att informera närmsta grannar. Detta är dock inget krav.
Innan borrningen sker måste el och vatten märkas ut p?tomten.
Borrutrustningen ställs p?plats en eller ett par dagar innan borrning påbörjas.

Buller: D?hålet borras mellan 50-200m under mark, måste man räkna med att buller förekommer, vilket framförallt kan kännas störande under sommarsäsongen när man gärna lever med fönster och dörrar öppna.
Den korta borrtiden gör dock att man har lättare att acceptera ljudet.

Efter borrning:Även fast skadorna på tomten oftast är minimala och borrhålen täcks igen efter borrning, måste man ändå räkna med att viss återställande av tomten krävs.
Det kan vara så att borrhålen ligger så att maskinen måste köra upp på tomten eller att grusplanen måste snyggas till. Har man t.ex. plattor på uppfarten där borrhålet placeras, kommer dessa att behöva återställas.
Det är individuellt vad som kommer behöva återställas p?just din tomt.

Rörmokare Täby
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd
Bergvärme i Täby, Sollentuna, Danderyd